Menu

Przegląd i serwis

Aby cieszyć się bezawaryjną pracą urządzeń grzewczych, czy to pompy ciepła, czy klimatyzacji, a zwłaszcza kotłów gazowych, niezbędne są regularne przeglądy. Pozwoli to uniknąć awarii urządzenia i w efekcie kosztownego serwisu. Obowiązek okresowej kontroli „instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)” reguluje także art. 62 Prawa budowlanego. Poza tym coroczna ocena stanu technicznego urządzeń jest zalecana przez producentów jako warunek bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji całego systemu.

W przypadku kotłów gazowych czy przepływowych term przeglądy są niezwykle ważne, żeby nie doszło do ulatniania się gazu lub tlenku węgla podczas spalania gazu, a w efekcie do pożaru. Dlatego przegląd powinien być wykonany przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia, oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi. Okresowa kontrola urządzeń grzewczych pozwala wykryć powstałe nieszczelności układu, ocenić stan instalacji, palników, filtrów, regulatorów czy zabezpieczeń. Jednym słowem: gwarantuje dalsze bezpieczne korzystanie z urządzeń. Ponadto wyczyszczony i dobrze wyregulowany kocioł ma wyższą sprawność energetyczną, co dla inwestora oznacza niższe koszty eksploatacji.

W trosce o zdrowie regularnie należy przeprowadzać przeglądy klimatyzacji i rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W zależności od otoczenia i warunków niekiedy nawet cztery razy do roku należy czyścić filtry i wymienniki klimatyzacji i rekuperacji, by cieszyć się sprawnie działającym systemem cyrkulacji powietrza. Niesprawna instalacja zwiększa bowiem ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego oraz przedostania się do powietrza groźnych – szczególnie dla alergików – zanieczyszczeń.


Właściwa eksploatacja urządzeń i regularne przeglądy zapewniają bezpieczeństwo instalacji i wydłużają czas jej sprawnego funkcjonowania.

Sprzedaż, montaż, serwis

  • kotłów gazowych i przepływowych podgrzewaczy wody,
  • klimatyzatorów, rekuperatorów i wentylacji,
  • pomp ciepła i c.o.,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów c.w.u.

Projekty instalacji i doradztwo