Menu

Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: www.inhydro.pl.
  2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest: Wiesław Biernacki inHydro, ul. Gustawa Morcinka, nr 1A, lok. 20, 44-273 Rybnik.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: inhydro.biuro@gmail.com.
  4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • obsługa zapytań telefonicznych lub e-mailowych,
   • prezentacja oferty lub informacji.
  5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie podane w wiadomości do administratora dane (np. imię i nazwisko, telefon, adres e-mail),
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane, i zapewnia, że są one:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do obsłużenia Twojego zapytania ofertowego. Przysługuje Ci prawo żądania od administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania
   • oraz przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Na działania administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez administratora marketingu bezpośredniego.
  6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 3. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. W ramach serwisu stosowane są ciasteczka zewnętrzne, pochodzące z serwisów partnerskich:
   • Pliki cookies Google'a - wydajnościowe, które zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej (na jakie strony najczęściej przechodzą, czy otrzymują komunikaty błędów, jaki jest czas ich wizyty na stronie itp.). Wszystkie zebrane dane są anonimowe i są stosowane tylko w celu udoskonalenia działania strony internetowej. Do analizy statystyk serwisowych i ruchu na stronie wykorzystujemy Google Analytics i Google Search Console.
   • Pliki cookies Facebooka (powiązane z widoczną na stronie ikoną polubienia).
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies lub ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem strony podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
 5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
  2. Jak wyłączyć pliki cookies: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.
 6. Postanowienia końcowe i kontakt
  1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie czy też inne zastrzeżenia związane z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i plików cookies, proszeni są o kontakt z administratorem.

Sprzedaż, montaż, serwis

 • kotłów gazowych i przepływowych podgrzewaczy wody,
 • klimatyzatorów, rekuperatorów i wentylacji,
 • pomp ciepła i c.o.,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemów c.w.u.

Projekty instalacji i doradztwo